Ogłoszenie sprzedaży« wróć do listy ogłoszeń

Kompleks działek nr 3841/156, 4470/156 pomiędzy Al. Niepodległości i ul. Męczenników Oświęcimskich
Lokalizacja: Żory, Śródmieście, ul. Męczenników Oświęcimskich
Powierzchnia: 6278.00 m2
Cena: 2 200 000 PLN
350,43 PLN/m2
Informacje szczegółowe:
nieruchomość: Działka na sprzedaż, przeznaczenie: teren usługowy
lokalizacja: województwo: śląskie, powiat: Żory, miejscowość: Żory
położenie: dzielnica: Śródmieście, ulica: Męczenników Oświęcimskich
rynek: pierwotny
własność: gmina Żory
numer działki: 3841/156, 4470/156
uzbrojenie: tak

Działka do nabycia w drodze przetargu.
Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 01.10.2021 roku o godz. 10:00 w sali Nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.
Część niejawna przetargu zostanie ustalona przez Komisję Przetargową podczas części jawnej przetargu.
Pisemne oferty sporządzone zgodnie z istotnymi warunkami przetargu należy składać w zamkniętych kopertach, oznaczonych hasłem „Przetarg – Teren pomiędzy Aleją
Niepodległości a ulicą Męczenników Oświęcimskich ”, należy w Urzędzie Miasta w Żorach, Aleja Wojska Polskiego 25 do 01.10.2021 roku do godz. 9:30.
Wadium w pieniądzu w wysokości 220.000,00 złotych płatne jest na rachunek Miasta Żory w ING Banku Śląskim Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 do 28.09.2021 roku.
Potwierdzenie wpłaty wadium winno być dołączone do oferty. Wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie w momencie wpływu na rachunek Urzędu Miasta.
W treści przelewu należy podać numer działki oraz imię i nazwisko oferenta/ów lub nazwę firmy przystępujących do przetargu. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie, wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta Żory.

Nieruchomość zabudowana drogą asfaltową wraz z wybrukowanym chodnikiem, stacją transformatorową oraz pozostałością betonowego fundamentu, położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem:
- A6 UC - „tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2”.
Ponadto:
1. na podstawie Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Żory przyjętej zarządzeniem Prezydenta Miasta Żory nr OR.0050.1840.2016 z dnia 22.12.2016r, (karta adresowa zabytku nieruchomego nr 3), na większej powierzchni ww. działki, od strony zachodniej, wyznaczone jest udokumentowane stanowisko archeologiczne nr 103-44-75. Stanowisko to objęte jest ochroną konserwatorską;
2. działka nr 3841/156 znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej - „B” i w związku z tym wszelkie prace budowlane na tym terenie wymagają uzyskania uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków;
3. przez wnioskowane działki przebiegają sieci infrastruktury technicznej. Ewentualne strefy ochronne od tych sieci ustalają ich właściciele lub dysponenci;
4. nastąpiła zmiana funkcji terenu, na którym położona są ww. działki w stosunku do planu poprzedniego, która może mieć ewentualny wpływ na jej wzrost wartości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.). W planie poprzednim ww. działka położona była w terenie oznaczonym symbolem A25 M/U, gdzie M/U to cyt. (…) „tereny zabudowy śródmiejskiej:
a) mieszkaniowa wielorodzinna, lub mieszkaniowa jednorodzinna,
b) mieszkaniowo-usługowa,
c) usługowa oraz usługi obejmujące działalność z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła w tym zakłady piekarnicze, kultury, obiekty kultu religijnego, pomocy i opieki społecznej, opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, turystyki i wypoczynku, sportu i rekreacji, działalność w zakresie obsługi ludności lub przedsiębiorstw, działalność biur i agencji, działalność ośrodków i placówek edukacyjnych, działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych, a także usługi publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami z wyłączeniem usług obsługi komunikacji kołowej, w tym stacji paliw oraz stacji i warsztatów obsługi pojazdów, a także z wyłączeniem warsztatów kamieniarskich.
W dziale III ww. księgi wieczystej widnieje ograniczone prawo rzeczowe – służebność drogi. Właściciel – Miasto Żory na Prawach Powiatu.

Szczegółowe informacje o przetargu: http://bip.zory.pl/?c=22107
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu oraz warunków przetargu udziela :
1. Marcin Szulik - Naczelnik Wydziału Skarbu Miasta tel. 32/ 43 48 271.
2. Zofia Pawlak - Inspektor Wydziału Skarbu Miasta tel. 32/ 43 48 246.

mapa (uzbrojenie):
http://mapy.geoportal.zory.pl/gpt4/?permalink=7341039

imię i nazwisko:*
nazwa firmy:
adres e-mail:*
numer telefonu:
pytanie:*
token
Prosimy przepisać kod z obrazka:*

(*) pola obowiązkowe

Data dodania: 2021-08-09 14:49:26
Data aktualizacji: 2021-09-06 11:29:46
Liczba wyświetleń strony: 739
Gmina Miejska Żory
Aleja Wojska Polskiego 25
44-240 Żory
tel.: (32) 43 48 255

Galeria

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

ico zamknij