Ogłoszenie sprzedaży« wróć do listy ogłoszeń

Kompleks działek przy ul. Pałki (nr 959/90, 1229/90, 1230/90 i 1231/90)
Lokalizacja: Żory, Rowień-Folwarki, ul. Pałki
Powierzchnia: 15352.00 m2
Cena: 1 110 000 PLN
72,30 PLN/m2
Informacje szczegółowe:
nieruchomość: Działka na sprzedaż, przeznaczenie: teren produkcyjny i składowy
lokalizacja: województwo: śląskie, powiat: Żory, miejscowość: Żory
położenie: dzielnica: Rowień-Folwarki, ulica: Pałki
rynek: pierwotny
własność: gmina Żory
numer działki: 959/90, 1229/90, 1230/90 i 1231/90
uzbrojenie: tak

Działka do nabycia w drodze przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.10.2021 roku o godz. 10.00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 04.10.2021 r.
W treści przelewu należy podać numer działki oraz imię i nazwisko oferenta/ów lub nazwę firmy przystępujących do przetargu.
Wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie w momencie wpływu na rachunek Urzędu Miasta. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym przez Prezydenta Miasta terminie, wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta Żory.
Po przeprowadzonym przetargu zostanie niezwłocznie sporządzony protokół, który następnie zostanie podpisany przez Komisję Przetargową i nowonabywcę.


Nieruchomość niezabudowana, położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem:
C3 P - „obiekty i urządzenia działalności produkcyjnej, składów i magazynów służące prowadzeniu działalności gospodarczej z zakresu:
a) produkcji, przetwórstwa (w tym odzysku i unieszkodliwiania odpadów) lub montażu,
b) magazynowania i składowania, w tym bazy, place składowe, hurtownie,
c) przeróbki kopalin,
d) produkcji rolnej i obsługi rolnictwa,
e) logistyki,
f) rzemiosła produkcyjnego i usługowego,
g) handlu hurtowego lub detalicznego, w tym sprzedaży paliw wraz z towarzyszącymi obiektami usługowymi, administracyjnymi, biurowymi, socjalnymi, w których dopuszcza się wydzielenie mieszkań funkcyjnych”.

Kompleks nieruchomości położony jest bezpośrednio przy asfaltowej drodze publicznej ulicy Pałki.
Przez ww. działki przebiegają liczne podziemne i nadziemne sieci infrastruktury technicznej: przewód elektroenergetyczny niskiego, średniego oraz wysokiego napięcia, przewód wodociągowy ogólny, przewód kanalizacyjny deszczowy i przewód telekomunikacyjny.
Na działce nr 1231/90 usytuowane są 3 maszty podtrzymujące napowietrzną sieć elektroenergetyczną. Z tego względu lokalizacja obiektów kubaturowych na tym terenie jest ograniczona. Strefy ochronne od tych sieci i ich szerokości ustalają ich właściciele lub dysponenci.
Na działkach: nr 1229/90, nr 1231/90, od strony zachodniej, występuje rów melioracyjny
R- 2, odwadniający pobliskie tereny. W przypadku przekroczenia przez planowaną inwestycję cieku wodnego, wymagane jest uzyskanie zezwolenia wodnoprawnego, które wydaje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Wzdłuż wschodniej granicy działek nr 1231/90 i 959/90 położonych jest sześć sztuk betonowych słupów oświetleniowych, które stanowią oświetlenie sąsiadujących z nieruchomością terenów kolejowych.
Obszar kompleksu porośnięty jest zielenią niską – trawami, ponadto północno-zachodnia część działki nr 959/90 jest porośnięta drzewami owocowymi.
W dziale III księgi wieczystej nr GL1X/00006771/7 widnieją wpisy dotyczące służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.
Wpisy w dziale III księgi wieczystej nr GL1X/00009330/5 widnieją wpisy dotyczące służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A., które nie dotyczą ww. działek.

Zbywający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, przebieg podziemnych mediów, ani żadne wady, które nie są znane sprzedającemu w dniu zbycia nieruchomości.

Link do przetargu: bip.zory.pl

Link do mapy uzbrojenia terenu: http://mapy.geoportal.zory.pl/gpt4/?permalink=49358132

Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta, Aleja
Wojska Polskiego 25, pok. nr 310, tel. 32/ 43-48-246.

imię i nazwisko:*
nazwa firmy:
adres e-mail:*
numer telefonu:
pytanie:*
token
Prosimy przepisać kod z obrazka:*

(*) pola obowiązkowe

Data dodania: 2021-08-09 12:55:55
Data aktualizacji: 2021-08-09 13:48:16
Liczba wyświetleń strony: 99
Gmina Miejska Żory
Aleja Wojska Polskiego 25
44-240 Żory
tel.: (32) 43 48 255

Galeria

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

ico zamknij